הבית בגבעה, שכונת שער הגיא יקנעם עילית, 2017

שכונת שער הגיא תוכננה על עקרונו תהבניה הירוקה. הבנינים המתוכננים וגם אלו שכבר נבנו, עומדים בתקן הבניה הירוקה, כך גם הבית בגבע. עוד על הבית בגבעה »