מרכז יום טיפולי, באר שבע, 2013

- פעולת התכנון כמו חפירה ארכיאולוגית, כאילו נחשף מתוך הקרקע, כאילו היה שם תמיד, ושיטפון אחד חשף אותו ויצר אותו, בא בעת , -במסגרת תחרות של עירית באר שבע לקביעת מבנה חדש לכלל האוכלוסיה המוגבלת בבאר שבע הכנו הצעה תכנונית לבית משלב בעקרונות מדבריים ובשפה מקומית. - יצירת מרכז יום טיפולי לאנשים מוגבלים - טשטוש הגבולות בין אדם לחברה, בין סטיגמות לקבלת השונה. - השתלבות חברתית, תחושה של שייכות לחברה. עוד על מרכז יום טיפולי »