בית גיל, יודפת, 2012

בית גיל - יודפת, בית צנוע, בגליל עוד על בית גיל »