קניון הגולן, מג'דל שמס, 2010

הצעה לתכנון החזית לקניון הגולן עבור חברת דורקס אלומניום