קיר בית, קריסבורג קנזס ארצות הברית, 2009

הדרישה לתכנן מבנה ירוק עמיד אקלימית לאזור "קנזס" הציתה את הדמיון ויצרה רעיון ייחודי תואם זמן ומקום עוד על קיר בית »