הבית הירוק, תל אביב,

הגה אינג' רמי בן צבי רעיון – הקמת מבנה אקולוגי חדשני אשר יוכל לנצל אנרגיות טבעיות ולמחזר את תוצרתו. למשימה נרתמו , אדריכלית מיכל בן צבי ולד ממשרד חכם בן צבי – אדריכלים. בשיתוף אדריכל דור בן צבי , הציגה תוכנית מקורית חדשנית ובעלת מעוף. הפרויקט הוצג לUNESCO וקיבל את תמיכתם הרבה, והוצג בכנס שלהם בברזיל כפרויקט מוביל עוד על הבית הירוק »