טפוסים, כפר אוריה,

מודל עם מודול בסיסי בעל גמישות לפי משתמש........