E CENTER


 

יצירת מרכז המנקז את המרחב הטבעי, התרבותי והעסקי, ובאמצעותם לחולל מרחב המייצר ומשמר מרכיבים סמי- עירוניים-חקלאיים במרחב המקומי, וכך מיצר פרשנות חדשה למרחב בכלל ולמרכז מקומי ואזורי בפרט.

« חזרה לגלריית התמונות

  מרכז מסחר תעסוקה תרבות ופנאי

 

ניתוח ובדיקה: גודל המגרש: כ - 100 דונם.

אזור לבינוי:   כ- 40דונם.

יעודים: מסחר, תעסוקה, השכלה, תרבות ופנאי.

מיקום: צומת אשתאול, מול המושב נוחם ובסמיכות לבית שמש העיר.

        צירי תנועה ראשיים והיסטוריים, אזור טיולים ופארקים.
        בקרבה למרכז הארץ.

הרעיון: יצירת מרכז המנקז את המרחב הטבעי, התרבותי והעסקי, ובאמצעותם לחולל מרחב המייצר ומשמר מרכיבים סמי- עירוניים-חקלאיים במרחב המקומי, וכך מיצר פרשנות חדשה למרחב בכלל ולמרכז מקומי ואזורי בפרט.

ההצעה: הסכמה מתארת את האפשרות של ניקוז המרחב באמצעות זרימה במישורים השונים, תוך יציקת מקצב קוביתי - המיצג את הסדר המקומי, הקוביות מאפשרות מרחב תעסוקה מודרני.

הקירות המעוקלים מיצרים חלק מחוויית הרחוב בכל המפלסים- הרחוב        מאפשר אזור מסחר, מלאכות ותעסוקה, זה לצד זה.

-  את המרכז עוטפים מתחמים של תרבות והשכלה, כגון מכללות ובתי ספר,    מרכז מבקרים ועוד.
   כמו גם אפשרות למתחמי הלנה מקומיים לתיירות פנים וחוץ, פעילות          ספורטיבית ו/או מרגוע - אל מול היער הסמוך והנוף הטבעי.

-  את המרחב המבונה מקיפים מצפון שטחי חקלאות קהילתית ופרטית, המאפשרת לתושבי האזור לגדל את גינת הירק לצריכה ביתית ולסחר קמעונאי מקומי.

-  הרחבה המרכזית הפתוחה והחשופה לצירי התנועה הרבים, מאפשרת ליצר מקום לאירועים ארעיים כגון:   ביקור קרקס, הופעות, שוק איכרים ושווקים ניידים.

באמצעים אלו הופך המרחב הפתוח למרחב משתנה באופן סימביוטי עם המרחב הקבוע המקומי. כלומר נוצרים מספר ריתמוסים:

ריתמוס של בוקר - תעסוקה, משרדים, השכלה.

          ריתמוס של אחר הצהריים - מסחר ובילוי.

          ריתמוס של ערב - תרבות ובידור.

          ריתמוס ארעי - אירועים קבועים וחולפים במקצב שבועי, חודשי               ועונתי.

כך, אנו מאמינים, ייווצר "אי" של עושר ומגוון במרחב המקומי והאזורי .

*התכנית הוכנה כהצעה לבינוי עבור היזם ובעל הקרקע.